Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

1. Σχεδιασμός κατασκευών 3D (BOM κλπ).
2. Σχεδιασμός- κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των κατασκευών (plc αυτοματισμοί κλπ)
3. Δημιουργία δειγμάτων-πρωτότυπων μοντέλων κατασκευών για την προετοιμασία της παραγωγής τους.
4. Ανάλυση δυνάμεων μεταλλικών κατασκευών
5. Ανάλυση ρευστομηχανικης κατασκευών (Flow simulation)
6. Δημιουργία NC προγραμμάτων nesting για CNC μηχανές (LASER-PUNCHING PRESS-ΣΤΡΑΝΤΖΑ)
7. Πιστοποίηση προϊόντων (προετοιμασία φάκελου)

upiresies