Ενδεικτικές κατασκευές

Ενδεικτικές Κατασκευές

  • Καλούπια κοπτικά  – διαμορφωτικά – ελαστικού
  • Ρομποτικά συστήματα – ιδιοσυσκεύες – gripper
  • Νοσοκομειακός εξοπλισμός
  • Αγροτικά μηχανήματα
  • Μεταλλικά έπιπλα εσωτερικού – εξωτερικού χώρου
  • Κτηνοτροφικός εξοπλισμός
  • Υδραυλικά συστήματα
  • Εξαρτήματα ανελκυστήρων
  • Κυκλώνες
  • Διακοσμητικός εξοπλισμός με φωτισμό (bar-café κλπ)
kataskeues